Czy Shadow Inventory zranił krótką sprzedaż, inwestując na rynku i krótkich sprzedawców?