10 Podstawowe informacje dotyczące uruchamiania i obsługiwania udanego biznesu detalicznego online – część Iii